Darujte zdravotne postihnutým občanom Vaše 2% zo zaplatených daní... 

Kto môže poukázať 2% z dane?

Fyzické osoby a zamestnanci 
 
Zamestnanci, ale aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 €. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Právnické osoby 
 
Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2%, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov 2%  na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú  priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.


Kto môže poukázať 2% z dane 
 
2% z dane môže poukázať fyzická, alebo právnicka osoba - daňovník SR.

Kto je daňovník?

Daňovník je fyzická osoba, ktorá má príjmy:

a/ zo závislej činnosti a funkčných požitkov - zamestnanec,
b/ zo živnosti - samostatne zárobkovo činná osoba ,
c/ z podnikania vykonávaného na základe iného ako živnostenského oprávnenie podľa osobitných predpisov (napr. komerční právnici, veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia a pod.),
d/ z inej zárobkovej činnosti (napr. z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vrátane práv príbuzných autorskému právu - znalci, tlmočníci, novinári, umelci a pod.),
e/ z príjmov z kapitálového majetku, z prenájmu a ostatných príjmov.

Kto môže poukázať 2 % z dane?

Dve percentá z dane môžu poukázať fyzická osoba - daňovník z daňovej povinnosti za rok 2011. Výška 2 % z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,32 €.  Daňovník svoje 2 % z dane poukáže formou vyhlásenia, poprípade priamo v daňovom priznaní, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi vedenom v Zozname prijímateľov 2% na daný rok.

Upozornenie

Dve percentá od fyzických osôb môžu byť poukázané len v prospech jednej právnickej osoby, to znamená, že nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov. 

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!