4. Vyberte si Asociáciu Handycapovaných zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013.

5.Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6.Údaje o Asociácii Handycapovaných napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú jej chcete poukázať.

7.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8.Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Asociácie Handycapovaných..
 
Poznámky:
Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, dobrovoľníci budú môcť poukázať až 3% z dane!
Do položky ROK sa píše 2012
Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte  prázdne.

Our website is protected by DMC Firewall!